Ładowanie...

Specjalistyczny Ośrodek Stomatologiczny w Bydgoszczy.
Email: rejestracja@stomatologia-sikorska.pl WWW: www.stomatologia-sikorska.pl Adres: ul. Żmudzka 3/1A, 85-028 Bydgoszcz

Projekt nr RPKP.05.02.01-04-060/10 Tytuł: Zakup innowacyjnych urządzeń stomatologicznych kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy Prywatna Praktyka Stomatologiczna Przybylska - Sikorska Mieczysława Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach działania 5.2 - wsparcie inwestycji przedsiebiorstw